Suomen tuhannet järvet

Suomi tunnetaan maailmalla tuhansien järvien maana, mutta todellisuudessa luku on huomattavasti korkeampi. Viimeaikaisten laskelmien mukaan Suomessa on 187,000 järveä, tämä kattaa noin 9.4% Suomen pinta-alasta, tosin kaikkia maamme järviä ei ole vielä rekisteröity, joten luku saattaa tulla nousemaan. Järvien tarina alkoi viimeisen jääkauden aikana, jolloin mannerjäätikkö vetäytyi alueen, jota nykyisin kutsumme Suomeksi, yli Ruotsin päin. […]