Työkalut käyttöön - Rahoituslähteet

Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi on olemassa erilaisia rahoituslähteitä, joista tähän on koottu esimerkkejä.

Keski-Suomen ELY-keskus jakaa vuosittain ympäristöhallinnon avustuksia ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäville hankkeille. Määräraha on tarkoitettu kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista sekä muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien, valtakunnallisesti merkittävien projektiluonteisten hankkeiden tukemiseen. Lisätietoja: Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset.


Pohjanmaan ELY-keskuksesta on haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan sekä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 paikallisten ja alueellisten nuorisotyöhankkeiden toimeenpanoon. Nuorisotyön avustusten jakamisessa otetaan huomioon nuorisolaissa säädetyt arvolähtökohdat: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan ohjelmakaudella 2007-2013 EU:n uudesta maaseuturahastosta eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Ohjelmakauden rahoituksen toteutusta varten on Suomessa laadittu Manner-Suomen maaseutuohjelma vuosille 2007-2013, jonka tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen. Lisätietoja saat oman alueesi toimintaryhmältä:

* Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry:n toimialueeseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi ja Viitasaari sekä Äänekosken maaseutualueet. Viisarin kehittämisohjelmasta voi hakea rahoitusta esimerkiksi asuinympäristöjen viihtyvyyteen ja paikalliskulttuurin säilyttämiseen liittyviin hankkeisiin.

* Maaseutukehitys ry:n alueen kunnat ovat Hankasalmi, Konnevesi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka ja Toivakka. Maaseutukehitys ry:n kehittämisohjelmassa on toimenpiteinä mm. nuorten toimintaedellytykset ja luonnonympäristöstä huolehtiminen.

* Jyväsriihi ry:n alueen kunnat ovat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame ja Uurainen.

* Vesuri-ryhmä ry on Jämsän, Jämsänkosken, Keuruun, Korpilahden, Kuhmoisten, Multian ja Petäjäveden kuntien alueella toimiva Leader-toimintaryhmä. Vesuri-ryhmän kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa ympäristövastuullisuus arkipäivän asiaksi ja lisätä asukkaiden ympäristötietoutta ja -vastuullisuutta.

Metsäsäätiö tukee nuorten metsäkasvatusta esimerkiksi osallistumalla koululaisten metsäviikkojen järjestämiseen ja 4H-liiton erilaisten metsäisten hankkeiden toteuttamiseen. Säätiö rahoittaa yksittäisiä tapahtumia, viestintäkampanjoita, tutkimuksia jne.
Rahoitettavien projektien kohderyhmänä voivat olla koululaiset, aikuisväestö tai tietty vaikuttajaryhmä joko kotimaassa tai ulkomailla.


Vihreä Sivistys- ja opintokeskus ViSiO myöntää tukea jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaneittensa kanssa yhdessä toteutettavaan koulutus- ja kerhotoimintaan. ViSiO-tuella järjestöt voivat toteuttaa seminaareja, kursseja, teemapäiviä, erilaisia luentosarjoja ja opintoretkiä.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design