Asiantuntijat avuksi – Järjestöt

Ainakin näillä järjestöillä on koululaisryhmille suunnattuja ympäristökasvatuksen paketteja tai palveluja

JAPA ry eli Jyväskylän kestävä kehitys ry on asukasyhdistysten perustama kestävää kehitystä asukaslähtöisesti edistävä yhdistys. JAPAn päätavoitteena on saada kansalaiset ajattelemaan omien kulutustottumustensa vaikutusta ympäristön tilaan ja sitä kautta muuttamaan käyttäytymistään vähitellen kestävää kehitystä tukevaksi. JAPA toimii monenlaisten aiheiden ja monenikäisten ihmisten parissa tehden tiivistä yhteistyötä alueen kuntien knssa erilaisten ympäristökasvatuksen projektien puitteissa. JAPA toimii Vihreän lipun edistäjänä Jyväskylän seudulla.

Luonto-Liiton kouluvieralijat kiertävät ympäri Suomen pitämässä teemallisia oppitunteja. Lähettiläiden koulutusteemoina ovat ilmastonmuutos sekä metsien, susien ja Itämeren suojelu. Lisäksi alakouluille on tarjolla peto- ja Kevättuulitunteja. Kouluille tarjotaan myös mahdollisuus oma-aloitteisesti käyttää koulukiertueiden materiaaleja ja ideoita toiminnassaan. Maan ystävien, Luonto-Liiton, Dodon ja Nuorten Akatemian Ilmari-hankkeen kautta voi tilata kouluun oppitunnille tai muuhun tilaisuuteen koulutetun ilmastolähettilään. Kouluille lähettiläsvierailut ovat ilmaisia. Hankkeen sivuilla on myös hyödynnettävää materiaalia

Maailman luonnonsäätiö WWF:n koulukiertueiden teemat vaihtuvat vuosittain. WWF-lähettilään voi tilata koululle maksutta ottamalla yhteyttä suoraan oman alueen lähettilääseen. Ilveskeskus ry: n maksuttomisssa ympäristökasvatusohjelmissa syvennytään ilveksen elämään ja käyttäytymiseen sekä ilveksen merkitykseen luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutuksissa.

GlobeSus ry on kestävän kehityksen yhdistys, joka toiminnallaan edistää ympäristötaloudellista, yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä. Yhdistys toteuttaa hankkeita, koulutuksia ja tapahtumia kestävän elämäntavan edistämiseksi.

Eettisen kaupan puolesta ry:stä voi tilata kouluvierailijan globaalikasvatuksen tueksi. Vierailun aihe voi olla esimerkiksi globaali vaate- tai elektroniikkateollisuuden tuotanto tai reilu kauppa ja vastuullinen kuluttaminen

Kaikki yllä mainitut tarjoavat verkkosivuillaan kouluille myös materiaaleja omatoimisesti hyödynnettäviksi.

Ympäristökasvatusalan yhdistyksiä Keski-Suomessa

Olemme koonneet tähän tietoa maakunnassa toimivista ympäristötietoisuutta, -vastuullisuutta ja kestävää elämäntapaa edistävistä järjestöistä ja yhdistyksistä. Tutustu toimintaan ja mene mukaan!

Suomen 4H-liiton toiminta kattaa paikallisyhdistysten muodossa koko Keski-Suomen maakunnan. 4H-järjestön toiminnassa luonnon ja ympäristön kunnioittaminen on yksi peruspilari. Järjestön ympäristökasvatustoimintaan kuuluvat mm. kerhot, leirit ja kilpailut sekä erilaiset keräys- ja kierrätyshankkeet

Keski-Suomen Lintutieteellinen yhdistys ry on keskisuomalaisten lintujen ystävien järjestö, joka pyrkii edistämään keskisuomalaista lintuharrastusta ja -tietämystä sekä lintujen suojelua. Yhdistys järjestää lintuaiheisia tapahtumia, retkiä ja koulutusta. Yhteisöt ja yritykset voivat tilata yhdistykseltä opastettuja linturetkiä. Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin paikallisyhdistykset löydät luonnonsuojeluliiton sivuilta. Paikallisyhdistykset toimivat omalla alueellaan ja järjestävät mm. luontoretkiä, niittotalkoita ja yleisötilaisuuksia.

Leivonmäen kansallispuiston ystävät -yhdistyksen tarkoituksena on mm. edistää Leivonmäen kansallispuistoon liittyvää luonnontuntemusta ja ympäristökasvatusta. Yhdistys järjestää tapahtumia ja retkiä esim. Euroopan kansallispuistopäivänä. Valtakunnalliset järjestöt - toimintaa myös Keski-Suomessa!

Luonto-Liitto ry on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Se tarjoaa tietoa, elämyksiä, toimintaa ja mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liitto ry tarjoaa lapsille luontokerhoja, -leirejä ja -tapahtumia.

 Maan ystävät on vuonna 1996 perustettu kansalaisjärjestö, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Se on osa kansainvälistä Friends of the Earth International -verkostoa.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin luonnon etujärjestö. Sillä on hyvät yhteistyösuhteet yhteiskunnan päättäjiin ja se vaikuttaa aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon. Järjestö tekee kansainvälistä yhteistyötä ja vaikuttaa Euroopan unionin ympäristöpolitiikan muovautumiseen. Toiminnan kivijalka on alueellisessa ja paikallisessa luonnonsuojelutyössä, jota edistävät 15 luonnonsuojelupiiriä ja yli 200 paikallisyhdistystä.

WWF Suomi perustettiin vuonna 1972. WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö. Sen luonnonsuojelutyö paitsi edistää luonnon monimuotoisuutta myös parantaa ihmisten elämän laatua. WWF:n toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus ja -kasvatus.

FEE Suomi on Suomen ainoa ympäristökasvatuksen edistämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen erikoistunut järjestö. Toiminta jakautuu aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ympäristökasvatuksen puolesta, ympäristökasvatuksen laadun kehittämiseen sekä ympäristökasvatustyötä tekevien toiminnan tukemiseen. Keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman koordinointi.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design