Asiantuntijat avuksi - alan oppilaitokset

Jyväskylän yliopisto

* Bio- ja ympäristötieteiden laitos on yksi yliopiston suurimmista laitoksista, jossa tehdään korkeatasoista tutkimusta ja yhdistetään uusinta tietoa monipuoliseen opetukseen.

* Opettajankoulutuslaitos kouluttaa sekä luokan- että aineenopettajaopiskelijoita ja tekee kasvatustieteellistä tutkimusta. Ympäristökasvatusta tarkastellaan ympäristö- ja luonnontiedon opintojen yhteydessä sekä luonnontieteellisistä että affektiivisista näkökulmista. Tutkimusta tehdään ympäristökasvatuksen teoreettisista lähtökohdista ja niiden koulusovelluksista osana luokan ulkopuolista opetusta. Opettajankoulutuslaitos on mukana ympäristökasvatuksen suunnitteilla olevassa ympäristökasvatuksen verkostoyliopistohankkeessa.

* Jyväskylän avoimessa yliopistossa on tarjolla esim. ekologian, ympäristönhoidon ja luonnontuntemuksen opintoja.


Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus (POKE) tarjoaa koulutusta aikuisille luonnonvara- ja ympäristöalalla. Saarijärvellä sijaitseva luonnonvara-ala kouluttaa maa- ja metsätalouteen sekä ympäristö-alalle osaajia, jotka pystyvät toimimaan luonnon vaatimusten mukaan tietoa ja tekniikkaa hyödyntäen.

Jämsän ammattiopiston (JAO) tarjonnasta löytyy luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, joka valmistaa opiskelijoita ympäristönhoitajan ammattiin. Yhteisiä osaamisen alueita ovat mm. ekologia ja luonnontuntemus, ympäristökysymykset, maastossa liikkumisen taidot sekä valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design