Asiantuntijat avuksi - Hankkeet

Tällä sivulla voit tutustua keskisuomalaisiin hankkeisiin, joissa edistetään tai on edistetty ympäristökasvatusta tai ympäristövastuullisuutta. Hankkeiden tuotokset ovat käytettävissä hankkeiden päättymisen jälkeenkin.

JAPA ry pyörittää Jyväskylän ympäristössä useita kestävän kehityksen hankkeita. Katso JAPA ry:n ajankohtaiset hankkeet ja kampanjat sekä myös menneet hankkeet ja kampanjat,  mm. Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivän toteuttamiseen.

KESYTYS - kunnan laajennetun paikallistoimintaverkoston ympäristökasvatusyhteistyön toimintamalli. Miten koulut voisivat hyödyntää ympäröivää yhteiskuntaa ja luontoa ympäristökasvatustyössään? Miten eri toimijat voisivat tukea koulujen ympäristökasvatustyötä? Tällaisiin kysymyksiin etsi vastauksia ja rakensi mallia Nuorisokeskus Piispalan hallinoima ja ympäristöministeriön ja Keski-Suomen liiton rahoittama KESYTYS-hanke. Hanke on päättynyt ja

NorWat Kansainvälinen NorWat-vesireittihanke päättyi kesän kynnyksellä 2007. Sen punainen lanka punoutui  kolmesta teemasta: maaseutuyhteisöjen kehittäminen, koski- ja valuma-aluekunnostukset sekä ympäristökasvatus. Hanke julkaisi hyvistä käytännöistä käsikirjan, joka on ladattavissa internetistä.

Ympäristökasvatusverkostot käytäntöön -hanke oli maakunnallinen kehittämishanke, joka vahvisti huomattavasti ympäristökasvatuksen yhteistyötä Keski-Suomessa. Hanketta hallinnoi Nuorisokeskus Piispala. Hanke tuotti mm. nämä nettisivut yhteiseksi tietopankiksi alan toimijoille.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design