Vinkkejä opetukseen - Luonto ja lähiympäristö

Netistä löytyy paljon vinkkejä ja maksuttomia aineistoja ympäristökasvatukseen.
Tutustu näihin linkkeihin ja poimi parhaat!

*) Tähdillä on merkitty Keski-Suomen "omat" materiaalit. Toki ne ovat kaikkien käytössä.

  • Katso myös MAPPA - tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen ja ympäristökasvatukseen www.mappa.fi

Seikkailukasvatus.fi
Luontoon voi tutustua seikkailukasvatuksen moninaisin menetelmin. Seikkailukasvatus.fi-sivuilla on tarjolla mm. kuukauden harjoite. Seikkailu- ja elämyskasvatuksen peruselementtejä ovat uusi tilanne, toiminta ryhmässä ja arjesta poikkeava toimintaympäristö, useimmiten luonto. Nämä elementit haastavat osallistujat etsimään itsestään uusia puolia, kenties jopa voittamaan itsensä. Lisää aiheesta valtakunnallisilla verkkosivuilla.

*Mahdollisuutena maisema MAMA -hankkeen tuottamassa maisemanhoitokorttisarjassa on muistettu myös ympäristökasvatus. Yksi korteista käsittelee luonnon monimuotoisuutta ympäristökasvauksessa ja toinen muinaismuistoja ympäristökasvatuksessa.

*Vinkkejä koulujen siivouspäivän järjestämiseen*
Haluaisitteko järjestää koulussanne siivouspäivän? Tarvitsisitteko vinkkejä siivoustapahtuman järjestämiseen? Japa ry on julkaissut Sotkutonta päivää! -kampanjan verkkosivuilla kymmenen vinkkiä koulujen siivouspäivän järjestämistä varten. Lisäksi sivulta löytyy mallipohjia, kuten taulukko ilmoittautumisten kirjaamista varten, koulujen käyttöön. 

* Lumen ja jään valtakunnassa* -opetusmateriaali johdattaa elämysten ja kokemusten avulla talvisen luonnon pariin. Materiaalipaketin avulla voit tutustua kansallispuiston talviseen luontoon leikinomaisesti. Materiaali on tuotettu Oma kansallispuisto tutuksi -hankkeessa, ja se on tehty käytettäväksi ensisijaisesti Leivonmäen kansallispuistossa, mutta harjoitteet voi toteuttaa myös muualla.


* Virtuaalisuo* -oppimisympäristössä pääset tutustumaan suoekosysteemiin, suoluonnon erityispiirteisiin sekä soiden käyttötapoihin. Sivusto on tehty Virtuaalisuo -oppimisympäristö Leivonmäelle -hankkeessa.

* Valokki - nettikasviosta* löydät suomalaisten putkilokasvien, sammalten ja jäkälien tunnistustietoja sekä lajeihin liittyviä monipuolisia kuvia. Nettikasvio on toteutetu Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston toimesta.

Toinen *Nettikasvio* on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tekemä. Sivuilla voit myös testata kasvilajituntemustasi!

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tuottama Talven taikaa -materiaali on opastaa talvisen luonnon käyttöön elämysten, tutkimisen ja leikkien aarreaittana.

Moreenia ympäristötietokeskuksen sivuilta löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista ympäristötietoutta eri muodoissaan: pelejä, leikkejä, visailuja jne. niin päiväkotiryhmille kuin lukiolaisillekin. Tutustu ja hyödynnä!

LuontoPortti tutustuttaa Suomen kasveihin, perhosiin, lintuihin ja suomalaisiin luonnonmaisemiin.

Pinkka - lajintuntemuksen oppimisympäristössä on tietoa kasveista, sammalista ja jäkälistä. Lisäksi sivulla on linkkejä biologia-aiheisiin tapahtumiin sekä verkkosivuille, joilta löydät lisää tietoa luonnosta ja luontoharrastuksesta.

Luonnontila.fi -sivustolta löytyy tutkimukseen perustuvaa ja ajantasaista tietoa Suomen luonnon tilasta ja sen kehityksestä.

Niittykasviaapinen on laadittu niittyjen kasvien tunnistamiseen. Siihen on koottu tavallisimpia huomionarvoisia niittykasveja, joista on esitelty kasvupaikka-, tuntomerkki- ja lähilajitietoja.


Joka lapsen luontopolku on esikoululaisille ja perusasteen 1.-6. luokkalaisille suunnattu opetuspaketti, jossa saa vinkkejä tekemiseen, näkemiseen ja kokemiseen lähiluonnossa. Materiaali sisältää erilaisia harjoituksia, leikkejä ja loruja, joiden tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia ja vaihtelua luonto-opiskeluun lajituntemuksen ohella.

Metsäyhdistyksen Opeta ja opi -sivusto tukee metsään liittyvää opetusta ja kasvatusta.

Suomen 4H -liiton TOPtehtäväpankin Metsä ja luonto-aiheiset materiaaleista vinkkejä löytyy esimerkiksi metsäleikkeihin, metsässä yöpymiseen tai kasvien tunnistustehtävään.

WWF:n materiaalipankissa on paljon toimintavinkkejä luonnon tutkimiseen - myös kaupunkiluonnossa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design