Vinkkejä opetukseen - Kulttuuriympäristöt

Netistä löytyy paljon vinkkejä ja maksuttomia aineistoja ympäristökasvatukseen.
Tutustu näihin ja poimi parhaat!

* Tähdillä merkityt ovat omassa maakunnassa tuotettuja materiaaleja. Toki ne ovat kaikkien käytössä!

* Tunne maisema -verkkonäyttely. "Maisemaa katsotaan, sinne kuljetaan ja se aistitaan, mutta maisemassa tapahtuu myös muutoksia samoin kuin asenteissa maisemaa ja ympäristöä kohtaan." Nykytaide ja kultakauden maisemamaalaarit kohtaavat Jyväskylän taidemuseon kokoamilla sivuilla, joilla on tehtäviä eri-ikäisille koululaisille sekä senioreille.

* Maisemapaikka-verkkonäyttely kertoo havainnoista ja muutoksista neljässä eri maisemakohteessa, jotka sijaitsevat Keuruulla, Kuhmoisissa, Laukaassa ja Viitasaarella. Sivusto on osa Tunne maisema -sivustoa. Sivujen tarkoituksena on innostaa katsomaan ympäristöä ja maisemaa avoimin aistein, rohkaista tutustumaan kulttuurimaisemiin, luontoon ja rakennettuun ympäristöön.

Mistä olet? - Koulujen kulttuuriympäristöprojekti 2009-2011. Projekti toteutti YK:n kulttuuriympäristövuoden 2010 kampanjaa Suomen kouluissa. Sivuilta voi hakea ideoita kulttuuriympäristökasvatukseen edelleen.

JOY2010 - Jokaisen Oma Ympäristö - Kulttuuriympäristökampanja 2010 oli kaikkien yhteinen, ruohonjuuritason kampanja kulttuuriympäristön arvostuksen ja hoidon parantamiseksi.

* Ikkuna Kotiseudulle - Keuruun kulttuuriympäristöohjelma* sopii opettajan kirjaksi kulttuuriympäristökasvatukseen. Opettaja voi muokata kirjan tehtäviä omalle oppilasryhmälle ja eri oppiaineisiin sopiviksi.


Rakennusperinto.fi -palvelusta löytyy kattavasti tietoa rakennusperinnöstä, sen säilyttämisestä ja suojelusta. Tutustu myös Keski-Suomen maakunnan rakennusperintö-sivuihin. Kulttuuriympäristökasvatus -sivulle on koottu linkkejä rakennusperintöön liittyvään kasvatukseen ja opetukseen. Esimerkiksi Kerro koulustasi -sivut on tieto- ja ideapaketti oman koulurakennuksen historian, esineistön ja ympäristön dokumentointiin, tallentamiseen ja tutkimiseen.* Ketoneilikka ja kivijalka* -opetuspaketti sisältää keskisuomalaiseen kulttuuriympäristöön liittyviä tehtäviä, joita voidaan käyttää osana useiden oppiaineiden opetusta. Opettajat voivat valita oppilaidensa ikään ja taitoihin sopivat tehtävät. Opetuspaketti on laadittu ja koottu osana KULTU-hanketta.

* Viestejä maisemassa –tehtävät* Ala- ja yläkouluille suunnatun "Viestejä maisemassa - keskisuomalainen kulttuuriympäristö" -kilpailun tehtäviä ja tukimateriaaleja voi hyödyntää kulttuuriympäristöön tutustumisessa myös kilpailun ulkopuolella. Vuoden 2006 kilpailussa tehtiin kulttuuriympäristöä mainostavia julisteita, vuoden 2007 kilpailussa valokuvattiin julkisia sisätiloja. Kilpailun järjestäjinä ovat Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen museo ja Länsi-Suomen lääninhallitus. Kilpailu järjestetään jatkossa joka toinen vuosi.Taloista kaupunki -oppimisympäristö tarjoaa rakennetun ympäristön havainnoinnin menetelmiä, työtapoja ja malleja oppimistilanteisiin. Taloista kaupunki pohjautuu peruskoulun opetussuunnitelman mukaisiin eri oppiaineiden ja luokka-asteiden oppimistavoitteisiin. Käyttö on ohjeistettu kertatehtävistä laajempiin, useita oppiaineita ja luokka-asteita yhdistäviin projekteihin. Havaintojen kirjaus ja haku sekä yleinen oheisaineisto ovat kaikkien käytettävissä. Opetuskäyttömallit on suunnattu erityisesti peruskoulujen 4.–7.-luokille, mm. historian, kielten, matematiikan, kuvataiteen ja käsityön opetukseen.

Suomen Tammi oli Museoviraston, Opetushallituksen ja ympäristöministeriön yhteinen kulttuuriperintöopetuksen kehittämisverkosto vuosille 2005–2008. Tutustu Suomen Tammen verkko-opiskelumateriaaleihin.

Aikapolku on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen opetusmateriaalikokonaisuus, jonka tarkoituksena on antaa oppilaille aineksia oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseksi. Sivuston Tehtävissä tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden kulttuuristen identiteettien hahmottumista perehtymällä kulttuuriperintöön ja opettelemalla tuntemaan omaa ja muita kulttuureita.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design