Vinkkejä opetukseen - Kestävä kulutus, jätteet

Netistä löytyy paljon vinkkejä ja maksuttomia aineistoja ympäristökasvatukseen. Tutustu näihin linkkeihin ja poimi parhaat!

- Sivulla on joitain toimimattomia linkkejä. Ne päivitetään tammikuun 2015 aikana. -

Jyväskylän asukkaiden paikallisagenda eli Japa ry on koonnut kuntien käyttöön 10 vinkkiä koulun siivouspäivän järjestämiseen. Vinkkien avulla siivoustalkoot saadaan järjestettyä turvallisesti ja koko paikallisyhteisöä osallistaen.

Tutustu Opetushallituksen Kestävän kehityksen verkkopalvelun Kulutus -teemaosioon. Se on kattava tietopaketti ja linkkikokoelma kestävän kuluttamisen aihealueesta.

Kestävien valintojen taito - Ekotehokkuus ja kohtuus koulussa -opas on opettajille suunnattu materiaalipaketti kestävän kuluttamisen opettamiseen.

Vihreää Draamaa tavaramaailmassa -materiaalien avulla voi viritellä keskustelua tavaroiden vaikutuksista elämäämme ja ympäristöön sekä pohtia elämän kulutuskeskeisyyttä. Vihreää Draamaa lelumaassa on suunnattu päiväkotien ja muiden alle kouluikäisten ryhmien ohjaajille. Tämän tarinankerrontaa vahvasti hyödyntävän materiaalin avulla voi yhdessä lasten kanssa käydä läpi lelujen paljoutta, niiden käyttöön ja tarpeellisuuteen liittyvää ympäristövastuullisuutta ja kulutuskriittisyyteen liittyviä kysymyksiä.

Myös Pirkanmaan Jätehuollon sivuilta löydät kouluille sopivia materiaaleja. Tutustu esimerkiksi alakoululaisten Elli&Eetu -tehtäväpakettiin.

Eettisen kaupan puolesta ry on tuottanut opettajien käyttöön Globaalin kuluttajan foorumi -opetusmateraalin. Verkkomateriaalissa perehdytään muun muassa siihen, kuinka arkinen kulutuksemme vaikuttaa kaukanakin asuvien ihmisten elämään ja ympäristöön, pohditaan luonnonvarojen riittävyyttä ja vastuullista kulutusta. Globaalin kuluttajan foorumin materiaalit ja tehtävät tukevat sekä peruskoulun että lukion opetuksen arvopohjaa. Foorumi  tarjoaa mahdollisuuden suorittaa globaalin kuluttajan ajokortin.

YTV:n Fiksu tuottaa vähemmän jätettä -sivusto tarjoaa opetusmateriaalia käytettäväksi varhaiskasvatuksesta aina lukioon asti. Sivuilta löytyy esimerkiksi jätteen määrän vähentämisellä ja kestävän kehityksen aatteilla painotettuja tehtäviä eri oppiaineittain niin esikouluun kuin perusopetukseenkin. Myös ammattiin opiskeleville on omat fiksu -sivunsa.

Eko-Elmeri on perusasteen 1.-6. -luokkien jäteneuvontaan tarkoitettu oppimateriaalikokonaisuus, jossa pelien, leikkien ja tehtävien avulla perehdytään jätteiden synnyn ehkäisyyn, oikeaan lajitteluun ja jätehuoltoon.

Ympäristövisa
Ympäristöhallinnon verkkotoimituksen, Älypään, Ilmatieteen laitoksen ja Motivan yhteistyössä tuottamassa Ympäristövisassa voit testata, kuinka hyvin hallitset mm. ilmastonmuutokseen, kemikaaleihin, energiaan, ympäristönsuojeluun, rakennettuun ympäristöön ja ekotehokkuuteen liittyvät kysymykset.

Reilun kaupan edistämisyhdistyksen sivuilta löytyy paljon taustatietoa reilusta kaupasta sekä vinkkejä sen suosimiseen. Reilun kaupan merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.

WWF tarjoaa sekä painettua että sähköisessä muodossa olevaa materiaalia koulujen käyttöön. Julisteita, tehtäväpaketteja ja vihkosia voi hyödyntää aineopetuksessa ja koko koulun ympäristötyössä.

Moreenia ympäristötietokeskuksen sivuilta löytyy hyödyllistä ja mielenkiintoista ympäristötietoutta eri muodoissaan: pelejä, leikkejä, visailuja jne. niin päiväkotiryhmille kuin lukiolaisillekin. Tutustu ja hyödynnä!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design