Ympäristökasvatuksen teoriatausta


Ympäristökasvatus määritellään eri yhteyksissä eri tavoin. Usein käsitteen synonyymina käytetään käsitettä Kestävän kehityksen kasvatus.

Keski-Suomen maakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmässä (kts. kohta Asiantuntijat avuksi) olemme määritelleet sen tarkoittamaan laajasti niitä toimenpiteitä, joilla edistetään yksilöiden ja yhteisöjen ympäristötietoisuutta ja oppimista kestävän kehityksen mukaisiin toiminta- ja elämäntapoihin.

Ympäristökasvatuksen teoriataustaan voit tutustua esimerkiksi Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijoiden laatimalla Ympäristökasvatuksen projektisivustolla, joka esittelee ympäristökasvatuksen historiaa, käsitteitä ja teoriaa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design