KESYTYS - Keski-Suomi edelläkävijänä kuntien ympäristötietoisuuden edistäjänä

KESYTYS -hanke oli kuntien ympäristökasvatuksen ja- tietoisuuden maakunnallisen seuranta-ja koordinointimallin (kehittämis- ja arviointimallin) luomiseen tähtäävä valtakunnallinen pilottihanke vuosina 2010- 2014. 

KESYTYS -hankerahoitus päättyi 27.2.2012. Työtä jatkettiin syksyyn 2013 saakka työllistämiskeinoin ja se päättyi tulosten arviointiseminaariin, joka järjestettiin 24.9.2013 Mankolassa.

Tulokset ja ohjausryhmän asiakirjat pdf-muodossa löytyvät allaolevasta tekstistä sekä Ohjelmapankin kautta (sivun oikea ylälaita).

Hankkeen aihepiireihin liittyviä uutisia voit seurata hankkeen päättymisen jälkeen facebookista.

http://www.facebook.com/pages/Kesytys-hanke/287149428001708?ref=hl 

Kesytys-hankkeen 2010–2012 tuloksia

1. Esiselvitys- valtakunnallinen pilottimalli kuntatason ympäristökasvatuksesta ja sen alueellistamisesta (11.11.2010)

2. Ohjelmapankki ja seinäkartta Keski-Suomen ympäristökasvatuskohteista

    (www.ksymparistokasvatus.fi/ohjelmapankki)

3.  Opintomatkaraportti Valonian ja Moreenian toimintamalleista

4.  Katsaus Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatuksen tilanteeseen 2012

5.  Samaan kestävään suuntaan - opas kuntatoimijoille ympäristökasvatusta varten (pdf)

6.  Vaeltavan oppimisen ympäristökasvatusmalli

7. Kuntatapahtumien materiaalit

8. Sanoista tekoihin-kestävää hyvinvointia yhteistyöseminaari 24.9.2013- yhteenvetoraportti ja esitykset

TULOSTEN ARVIOINTISEMINAARIN MATERIAALIT

Ympäristökasvatus Keski-Suomessa

SANOISTA TEKOIHIN- KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖSEMINAARI

Aika:                   24.9.2013 klo 9.00- 15.00

Paikka:              Mankolan koulu (Saarijärventie 21, 40200 Jyväskylä).

Kohderyhmä Kuntapäättäjät, viranhaltijat, opettajat, kasvattajat, kyläseurat, järjestöt, seurakunnat, ympäristömyötäiset yritykset sekä aluehallinnon ja valtionhallinnon ympäristökasvatuksen edistäjät

Seminaarikooste esityksistä ja työpajoista löytyy täältä.

Valokuvia tapahtumasta löytyy Kesytys-facebook-sivuilta.

OHJELMA  JA ESITYKSET:

Päivän puheenjohtajana Kari Lehtinen, johtaja, KYKYn pj, Keski-Suomen ELY-keskus

9.15     Tervetuloa Mankolan yhtenäiskoulun tiloihin ja ympäristöpainotuksesta

           vararehtori Katri Rantanen, luokanopettaja Pekka Männistö

           Mankolan koulun esittely

           Mankola- valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö

           Perinnepuutarhan hankesuunnitelma

9.30     Yhteinen tavoite - kestävästä kehityksestä Keski-Suomessa

           Maakuntajohtaja Anita Mikkosen esitys, K-S liitto

9.50     Kuntatyön merkitys valtakunnallisessa hyvinvoinnin rakentamisessa

           KT Anna-Liisa Kiiskisen esitys

           valtakunnallisen ympäristökasvatustyön koordinaattori, K-S ELY

 10.25  Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatus - uusia mahdollisuuksia

           ympäristökasvatusasiantuntija Eija Syrjälän esitys, JAPA ry

           projektipäällikkö Kesytys-hanke v. 2010-2012  Piispalan nuorisokeskus

 11.00  Kolme kipinää tulevaisuuteen:

             Mitä mahdollisuuksia paikallinen yhteistyö  voisi antaa ?

 Ympäristönsuojelusihteeri Kalle Laitisen kipinät, Saarijärven kaupunki

 Koordinaattori Anna Sarkkisen kipinät, JAPA ry

 Ympäristöalan lehtori Tarja Hyötyläisen kipinät, Pohjoisen Keski-

 Suomen  oppimiskeskus POKE, Saarijärvi

Aamupäivän yhteiskeskustelu 

Klo 12.00-12.30 Lounas Mankolan koulun ruokasalissa

12.40   Vaeltavan oppimisen työpajat: lue lisää  työpajoista

           Ulkotyöskentelyn tehtävät ja valokuvat

           Jämsän Jaon eräopasopiskelijat ja lehtori Keijo Vehkakoski

1.  Keke koulussa ja kasvatusmaailmassa  - avoin ympäristökasvatuksen verkostotapaaminen/ tehtävät

           Galleriakävelyn toimintapisteet:

           1. Miten saada muut mukaan kestävän kehityksen toimintaan?

           2. Millaista yhteityötä kunnissa on tehty kestävän kehityksen

               edistämiseksi ja mitä voi tehdä yhdessä? 

           3. Millaista tukea tarvitsisitte kestävän kehityksen edistämiseksi?

           4. Mitä hyviä konkreettia käytänteitä teillä on ollut, joilla keke on saatu

              osaksi koulun/ yksikön/organisaation arkipäivää?

2.  Keke kunnassa - Keski-Suomen kuntien vahvuudet ja tarpeet

           Ympäristöjohtaja Päivi Pietarisen alustus

         Jyväskylän kaupunki

         Lauri Penttisen alustus, Keski-Suomen energiatoimisto

         JAPA ry, Anna Sarkkisen alustus

        1. Mitä kunnissa on jo tehty?

        2. Mitä kunnissa voisi vielä tehdä?

3.  Osaajat esiin - Mitä mahdollisuuksia paikallinen yhteistyö tarjoaa minulle / tehtävät

           Puistonjohtaja Tuula Peltosen alustus

         Yhteistyön monet muodot ja mahdollisuudet K-S kansallispuistoissa

         Juha Hintikan alustus

         Hakolan tilan luontokouluohjelmat ja Laukaan luontokouluverkosto

         yrittäjän kannalta

        1. Miten päästä alkuun ympäristökasvatusyhteistyössä koulujen kanssa?

        2. Kansallispuistojen paikallisen yhteistyön kehittäminen

        (3. Miten perustaa paikkakunnalle ympäristötiimi?)

14.00 Työpajojen anti: tulosten koonti ja yhteinen arviointikeskustelu.

         Miten työ jatkuu tästä eteenpäin? ks. Seminaarikoosteen loppuosa.

15.00  Seminaarin päättäminen

Kesytys-tulosten hyödyntäminen 2013

Katsaus Keski-Suomen ympäristökasvatuksen tilaan 2012

Katsauksen sisältöä esiteltiin Sanoista tekoihin- kestävää hyvinvointia seminaarissa Mankolan koululla 24.9.2013

Katsaus on saatavilla pdf-julkaisuna tästä (72 sivua):

Katsaus Keski-Suomen kuntien ympäristökasvatuksen tilaan 2012, Osa 1 (pdf)

Katsaus on on ollut kommenttipyyntökierroksella kunnissa. Pyynnön allekirjoittajina olivat maakuntajohtaja Anita Mikkonen sekä ympäristö-vastuualueen johtaja Kari Lehtinen Keski-Suomen Elystä. Seminaarin sato sekä kuntien vastaukset on koottu Keski-Suomen maakuntahallituksen sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen johtoryhmän arvioitavaksi. Kommenntipyyntöihin liittyviin kysymyksiin vastaahankkeen päätyttyä tiedottaja, ympäristökasvatuksen yhteyshenkilö Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta (etunimi.sukunimi (at) ely-keskus.fi).

Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY jatkaa niiden pohjalta työtä.

Kehittämistyön rahoittajia ovat olleet ympäristöministeriö ja Keski-Suomen liitto. Hankehallinnoinnista on vastannut Piispalan nuorisokeskus 2011-2012. Hankkeen tuloksia koottiin yhteen JAPA ry:n hallinnoimana 03-10/2013.

Hankkeen käytännön työstä vastasi Eija Syrjälä.

Kesytys-hanke 2012

Keski-Suomen liitto on myöntänyt avustusta Keski-Suomen kuntarallin toteuttamiselle 19 000 € ja ympäristöministeriö 20 000€ kunnille suunnatun oppaan laatimiselle. Oppaan työnimenä on "Luokkahuoneena kunta" ja siitä halutaan napakka käsikirja kuntatoimijoille ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi.

Kuntatapahtumat alkuvuoden 2012 aikana- seuraa työn etenemistä

Parhaillaan viimeistellään kuntakohtaisia karttoja kohdeaineistoja sekä kuntien sisäistä yhteistyötä ohjaavaa opasta. Maatiloille sekä luonto- ja eräoppaille on lähetetty kysely kiinnostuksesta liittyä verkostoon Saarijärven luonnonvarainstituutin argonomiopiskelija Heidi Närhin asiantuntijatyönä. Yhteenveto valmistuu jouluun mennessä.

Tammi-huhtikuun välisenä aikana järjestetään maakunnan oma kuntaralli. Kunnissa järjestetään tapahtumia, johon kutsutaan kouluväkeä,viranhaltijoita ja päättäjiä, yrityksiä ja järjestömaailman edustajia sekä seurakuntia. Koululaisille järjestetään retkitaito- ja talviluontopolku ja opettajille ympäristökasvatukseen liittyviä työpajamaisia toimintapisteitä.

Yhteistyökumppaneina järjestelyissä ovat mukana Jämsän ja Saarijärven POKEn ympäristöalan opiskelijat, 4H piirijärjestöt, metsähallitus, Keski-Suomen museo sekä Japa ry.  Tapahtumille etsitään sopivia paikkoja koulujen läheisyydestä.

Tapahtumassa esitellään valittujen kohteiden opetuskäyttömahdollisuuksia, kartoitetaan kehittämistarpeita ja päivitetään kunnan kestävän kehityksen tilannetta.Yleisöltä toivotaan vinkkeja sopivista uusista kohteista.

Toukokuussa  hanke osallistui Toukofest-tapahtumaan 29.-30.5-12 sekä alakoulujen että yläkoulujen toimintapäivinä.

Elokuussa Kesytys-hanke oli tiiviisti mukana  KEOS-opettajien täydennyskoulutustapahtumassa 24-25.8.-12 Paviljongissa esittelemällä maakunnan yhteistä ohjelmapankkia sekä uunituoretta Keski-Suomen ympäristökasvatuskohteiden seinäkarttaa, jota on saatavilla Piispalan nuorisokeskuksessa.  Luonto-ja kulttuurikohteita on yhteensä n. 450 kpl. Ne on koottu kartalla ja esitelty kohteittain ohjelmapankissa.

OHJAUSRYHMÄ 2012

Kesäkuun alussa ohjausryhmä hyväksyi hankkeen keskeiset tulokset ja linjaukset niiden hyödyntämisestä, jotka kirjataan loppuraporttiin. Ohjausryhmään liittyivät Saarijärven Poken lehtori Tarja Hyötyläinen sekä Jyväskylän yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen lehtori Ilkka Ratinen.

Ohjausryhmän pöytäkirja ja liitteet 7.6.2012

Ohjausryhmä kokoontui 9.11.2012 arvioimaan ohjelmapankkikyselyn vastauksia sekä päättämään hankkeen loppuseminaarista. Se päätettiin järjestää viikolla 7 helmikuussa Piispalan nuorisokeskuksessa. Samalla tehtiin päätös hankkeen lopettamisesta 31.12.2012. Jatkossa siirrytään valmistelemaan ja hakemaan rahoitusta pysyvän toiminnan rahoittamiselle.

Ohjausryhmän pöytäkirja 9.11.2012 ja liitteet 2-7

Liite1.Yhteenveto ohjelmapankkikyselyn vastauksista 25.8.-15.10.2012

Loppuraportti maksatukseen 14.12.2012

Kesytys-hanke 2011

Kesytys-hankkeen SYKSYN 2011 kuulumisia

Ympäristökasvatusyhteistyön rakentaminen on jatkunut kuntatietojen peruskartoituksella. Työtä ohjaa asiantunteva ohjausryhmä. Maakunnan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY toimii sateenvarjona kehittämistyölle.

Ohjausryhmän kokoonpano

Ohjausryhmän pöytäkirjat 1.6.2011-1.2.2012:

Ohjausryhmän 26.8.2011 kokouksen pöytäkirja 

-liitteet

Ohjausryhmän pöytäkirja 14.10.2011

- liitteet

Ohjausryhmän pöytäkirja 9.12.2011

- liitteet:

1. Yrityskyselyn yhteenveto

2. Väliraportti pähkinänkuoressa

3. Jatkohakemus 2012: Keski-Suomen liitto ja ympäristöministeriö

4. Kuntatapahtumat

5. Hakolan tila

Ohjausryhmän pöytäkirja 1.2.2012

- liitteet:

1. Matti Kangasoja, Länsi-Suomen AVI

2. Auvo Hamarus, Keski-Suomen Ely

3. Loppuraportti maksatushakemukseen, Keski-Suomen liitto

Jatkohankkeen 2012 ohjausryhmän pöytäkirja 14.3.2012

1. Pähkinänkuoriliite

2. Loppuraportti jatkohankkeesta 1.6.2011 -29.2.2012

3. Keski-Suomen liiton kehittämisraha-avustus 31.1.2012

4. Ympäristöministeriön ympäristökasvatusavustus 23.4.2012

Kohdekartoituksen taustamateriaaleista

Kestävän kehityksen tilanteen päivitystä

Edellisen kerran kestävän kehityksen tietoja on kerätty Keski-Suomen ympäristökeskuksen toimesta v. 2001

Polkuja kestävään kehitykseen Keski-Suomessa tekstiosa

Polkuja kestävään kehitykseen, kuntaliite

Tietoja käytetään maakunnan oman ympäristökasvatussuunnitelman pohja-aineistona. Sen kokoamisesta vastaa Keski-Suomen liitto. Kunnanjohtajilta pyydettiin vetoapua 8.11.2011 Keski-Suomen liiton kunnanjohtajatapaamisessa viestin viemisessä eteenpäin kunnan sisällä. Kunnanjohdon tuki työlle on olennaisen tärkeää.

Ensimmäisessä kokouksessa 26.8.2011 ohjausryhmä linjasi kesällä kartoitettujen ympäristökasvatuskohteiden työstämistä. Peruskartoitus perustui Keski-Suomen luontoretket aineistoon (2007) sekä kunnan ympäristönsuojeluviranhaltijoiden haastatteluun ja maastokäynteihin. Tietoja kerättiin myös kuntien matkailuneuvonnasta sekä netistä kuntien ja kyläseurojen sivuilta.

Pohjoisessa Keski-Suomessa on syntynyt Lutunen I ulkoilureittihankkeen myötä mittava ulkoilureittikartta ja kohteita esittelevä tarina-aineisto. Polku-hankkeessa on puolestaan tuotettu maakunnan pohjoisten kuntien kulttuurikohdeopas. Nämä ovat pohjoisten kuntien pohja-aineistoa.'

Oppimisympäristönä kunta-tavoitteena vaeltava oppiminen

Keski-Suomen kunnista löytyi kaikkiaan n.300 luontokohdetta, 130 kulttuurikohdetta sekä 160 erilaista maaseudun osaajaa.Valintakriteerinä pidettiin kohteiden välitöntä käyttövalmiutta koulujen opetuskäyttöön. Ne valittiin, joiden opasteet ja retkivarusteet (opasteet, tulipaikat, jätehuolto, WC) olivat kunnossa ja joista löytyi mahdollisimman paljon kartta- ja kuvaustietoa netistä.

Hanke sai merkittävää lisäresurssia Jämsän Jaon ympäristönhoidon opiskelijoista. Lokakuusta lähtien 14 ympäristöviestinnän kurssilaista on opettajansa Keijo Vehkakosken johdolla työstänyt kohdeaineistoa kartoiksi, ohjelmakorteiksi sekä ohjelmapankiksi.

Opintomatkalta oppia Keski-Suomen kehittämiskeskuksen perustamiseen

Hankkeen tavoitteena on solmia ympäristökasvatusta palvelevia yhteyksiä kuntien sisällä ja välillä eli kutoa ympäristökasvatusverkostoa. Luonto- ja ympäristökoulut, metsähallitus, 4H- toiminta, museot, Japa Ry ja monet muut järjestöt voivat merkittävästi tukea koulujen, päivähoidon ja seurakuntien ympäristökasvatusta.

Tavoitteena on luoda toiminta- ja rahoitusmalli, joka turvaa  pitkäjänteisen ympäristökasvatustyön koulun ulkopuolisen opetuksen ja asiantuntijoiden lisääntyvälle käytölle. Opetushallituksen tavoitteena on, että joka kunnan kouluista 15 % olisi joko Vihreä Lippu ja OKKA-säätiön ympäristösertifiointitunnus vuoteen 2014 mennessä. Ammatilliseen koulutukseen sisältyvät kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden työelämätaidot ovat keskeistä kehitystyössä.

Työnimeksi lapselle on annettu Kesytys-Keski-Suomen ympäristötietoisuuden yhteistyösysteemi. Pirkanmaalla toimii ympäristötietokeskus Moreenia Tampereella, joka palvelee kuntia, yrityksiä sekä kuluttajia. Se on Ekokumppanit Oy:n ylläpitämä liikelaitos, jota ylläpitävät Tampereen kaupungin liikelaitokset (vesi-. sähkö. liikenne ja jätehuolto). Toiminta on Tamperevetoista.

Varsinais-Suomessa on kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia, joka on aivan keskellä Turkua vinosti vastapäätä tuomiokirkkoa. Valonia on syntynyt maakunnan ympäristöviranhaltijoiden yhteistyönä 1997. Kaikki Varsinais-Suomen kunnat osallistuvat toiminnan rahoitukseen 45 snt/asukas. Isäntäkuntana toimii Turun kaupunki ja sen kaavoitus-ja rakennusvirasto.

Teimme lokakuussa opintomatkan Tampereelle ja Turkuun. Tutustuimme myös Pirkanmaan yhteistyöryhmän toimintaan, luonto-ja ympäristökoulujen vakiinnuttamiseen tähtäävään LYKKY-hankkeeseen sekä Ruissalosa sijaitsevaan Tammenterhon luontokouluun ja opastuskeskuskeen.

Opintomatkaraportti 27.10.

Pirkanmaan yhteistyöryhmän toiminnan esittely (Katri Laihosalo)

Valonian yleisesittely (Jaana Itälä-Laine 27.10.2011)

Kuntien ympäristökasvatuksen yhteistyömallin rakentaminen jatkuu (14.6.2011)

Kunnissa on valtavasti kestävän kehityksen osaamista ja oppimiskohteita. Apua tarvitaan kumppaneiden löytymiseen, yhteistyön käynnistymiseen ja ylläpitämiseen. Vuonna 2010 alkanut Kesytys-hanke rakentaa kuntia varten toimintamallia, jonka kautta koulut, yritykset, luonnossa liikkujat, seurakunnat ja järjestökenttä voivat löytää näitä yhteyksiä.

Kuluvan vuoden aikana kartoitetaan kaikista Keski-Suomen kunnista sopivia kohteita sekä alan osaajia, joihin tutustumalla yleinen tietoisuus oman toiminnan ympäristövaikutuksista voisi konkretisoitua. Kestävän kehityksen kasvatus ja ympäristökasvatus ovat rinnakkaisia käsitteitä

Yhteistyöverkostoon voivat kuntien lisäksi liittyä mm. erä- ja luonto-oppaat, lintumiehet, perinnetaitajat sekä maatilat, kuten tekee Hakolan tila Laukaan luontokoulusta. Eri toimialoilla on kestävän kehityksen edelläkävijäyrityksiä, jotka jo vastaanottavat tutustumisryhmiä. Heitä halutaan mukaan työhön.

Samoin seurakuntien ympäristötyö on kasvamassa ja saavuttaa suuren joukon erilaisia ryhmiä. Luonnonsuojelujärjestöt, kyläseurat, Martat, 4H, partiolaisjärjestöt, metsästys- ja kalastusseurat, luontokuvaajat yms. hallitsevat tietoja ja taitoja, joiden osaamisesta koulut voisivat hyötyä. Myös sopivia majoitus- ja koulutustiloja etsitään. Apuna verkostoinnissa ovat Keski-Suomen ympäristökasvatussivut (www.ksymparistokasvatus.fi).

Kunnista halutaan löytää opetuskohteita aidosta ympäristöstä. Apuna ovat mm. paikkatietokannat, jotka ovat täynnä tietoja luonnon ja historian aarteista. Luonto- ja kulttuurikohteiden lisäksi etsitään edustavia ympäristökohteita Keski-Suomen maakuntaohjelman painotusten mukaan. Näitä ovat mm. kierrätys, jäte- ja vesihuolto, bioenergia, vesistökunnostukset, luonnon monimuotoisuus, virkistys ja luontomatkailu.

Kuntien kohteista kootaan kouluja varten Keski-Suomen ohjelmapankki. Pitkän tähtäimen tavoitteena on perustaa Keski-Suomeen oma ympäristökasvatuksen osaamiskeskus v.2014 syntyvän verkoston yhteistyöllä.

Jatkohankehakemus pdf-tiedostona

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Eija Syrjälä, Piispalan nuorisokeskus / Kesytys-hanke

Laukaan luontokouluverkosto, Keski-Suomen yhteistyöryhmän (KYKY) jäsen

Gsm 0400 130670

E-mail: eijakaasyrjala(at)yahoo.com

KESYTYS-hankkeen tiedotteita:

VUOSI 2011

 

 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design