Keski-Suomen ympäristökasvatuspalkinto Jyväskylän luontokoululle (tiedote 5.6.2009)

Kuvassa vasemmalta: Eila Mäkinen, Harri Rönnholm, Kim Suomalainen, Markku Tossavainen ja Katja Viiri.

Jyväskylän luontokoulu taustavaikuttajineen sai Keski-Suomen ensimmäisen ympäristökasvatuspalkinnon. Ensimmäistä kertaa palkintoa jaettaessa painotettiin perinteistä koulumaailmassa tapahtuvaa ympäristökasvatustyötä ja pitkäjänteistä toimintaa. Tuomariston päätös oli vaikea, sillä kaikki ehdolla olleet tahot olivat ansioituneita. Tuomaristo päätti jakaa myös kunniamaininnan, jonka sai lehtori Eila Mäkinen Jyväskylän kotitalousoppilaitoksesta.

Pitkäjänteinen ja vaikuttava toimija

Jyväskylän luontokoulu (entinen Jyväskylän maalaiskunnan luontokoulu) valikoitui voittajaksi, koska se on toiminut pitkään ja johdonmukaisesti lasten ja nuorten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Se tukee muiden koulujen ympäristökasvatustyötä ja on näin ollen tavoittanut paljon oppilaita ja opettajia. Kaikki Jyväskylän maalaiskunnan perusopetuksen oppilaat ovat päässeet osallistumaan luontokoulun opetukseen useita kertoja kouluvuosiensa aikana. Lähiympäristön tutkimiseen perustuva opetus on antanut oppilaille eväitä oman ympäristön ja luonnon arvostamiseen.

Tuomaristo korosti, että erityisesti luontokoulunopettaja Kim Suomalainen ja koulun ohjausryhmä ovat kehittäneet koulusta pysyvän ja vaikuttavan ympäristökasvatuksen toimijan, joka on mallina koko seudulle. Luontokoulu on yksi harvoja kunnallisia luontokouluja Suomessa. Uuden Jyväskylän myötä koulun toiminnan ja vaikuttavuuden on mahdollista laajeta entisestään, mikäli toimintaan löytyy riittävästi resursseja.

Luontokoulun opettaja Kim Suomalainen totesi julkistamistilaisuudessa palkinnon olevan suuri tunnustus koulun ja ohjausryhmän työstä. Hän painotti, että erityisesti entisen maalaiskunnan sivistystoimen tuki on ollut luontokoulun kannalta tärkeää. Luontokoululla on muutenkin aihetta juhlaan, sillä se on toiminut kymmenen vuotta.

Kunniamaininta Eila Mäkiselle Jyväskylän kotitalousoppilaitokseen

Kunniamaininnan tuomaristo päätti antaa lehtori Eila Mäkiselle Jyväskylän kotitalousoppilaitoksesta. Mäkinen on työssään taide- ja kulttuurikasvatuksen sekä ympäristökasvatuksen opettajana edistänyt kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja henkilökunnan ja opiskelijoiden parissa. Hänen johdollaan kotitalousoppilaitos on mukana myös Vihreä lippu -ohjelmassa.

Mäkinen on tavoittanut monipuolisen ja laajan kohderyhmän, joka ei välttämättä kohtaisi ympäristökasvatusta muualla. Hänen ympäristökasvatustyönsä on ollut käytännönläheistä ja linkittynyt opiskelijoiden arkielämään.

Palkinnon saajaksi ehdotetut

Hyviä ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli paljon. Palkittavaksi ehdotettiin yhteensä 22:ta ympäristökasvatuksessa ja ympäristötietoisuuden edistämisessä kunnostautunutta toimijaa. Joukossa oli yksittäisiä henkilöitä, kouluja ja oppilaitoksia, järjestöjä, muita yhteisöjä ja yksi yritys. Ehdotuksissa korostui lasten ja nuorten parissa tehtävä ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden edistäminen. Ehdotuksia tekivät sekä yksittäiset ihmiset että erilaiset organisaatiot.

1. Eila Mäkinen, lehtori, Jyväskylän kotitalousoppilaitos
Laajan ja monipuolisen opiskelijajoukon ympäristövastuullisuuden lisääminen ja kestävän kehityksen edistämien oppilaitoksessa.

2. Jaana Tuppurainen, ympäristöalan opettaja, Jämsän ammattiopisto
Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen ja ympäristötietoisuuden lisääminen opettajana, työyhteisön jäsenenä ja ympäristöalan asiantuntijana.

3. JAPA ry (2 ehdotusta)
Aktiivinen ja monipuolinen toiminta ympäristökasvatuksen, kuten jäteneuvonnan ja erilaisten ympäristökampanjoiden, parissa.

4. Jyväskylän kaupungin jätehuolto
ätehuollon ja ympäristökasvatuksen valistustyö sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

5. Jyväskylän luontokoulu (3 ehdotusta)
Pitkäjänteinen, johdonmukainen ja laajasti vaikuttava toiminta ympäristökasvatuksen parissa.

6. Kalle Laitinen, Saarijärven ympäristönsuojelusihteeri
Aktiivinen toiminta Saarijärven reitin hyväksi ja ympäristöasioiden esille tuominen kansantajuisesti.

7. Keski-Suomen 4H-piiri
Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ympäristökasvatus sekä ympäristönäkökulman esille tuominen järjestön toiminnassa. Käytännön toiminta esimerkiksi romumetallin ja jätemuovin kierrätyksessä sekä yhteistyö koulujen kanssa.

8. Keuruun Ekokylä ry
Toiminta kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan puolesta, esimerkiksi kaikenlainen kulutuksen vähentäminen.

9. Koulunmäen koulu, Äänekoski
Ympäristötietoinen toiminta, joka on johtanut Vihreään lippuun ja erilaisiin tempauksiin, joihin on saatu mukaan myös muita tahoja.

10. Markku Käpylä, biologian lehtori, OKL
Arvokas työ ympäristökasvatuksen parissa. Tulevien opettajien opettajana hänen työnsä vaikutus on ollut laaja.

11. Markku Tossavainen, biologian ja maantiedon lehtori, Palokan yläkoulu
Pitkäjänteinen nuorten ympäristökasvatus ja luontokoulutoiminnan kehittäminen.

12. Matti Aalto, Keuruu
Keski-Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtajuus, lasten luontoleirien pitämien ja luontoharrastuksen levittämien.

13. Minna Harju, Jämsä
Aktiivinen toiminta esimerkiksi järjestöissä ja ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa. Pyrkimys myönteisessä hengessä vaikuttaa myös muiden toimintaan.

14. Muuramen lukio
Päämäärätietoinen ja pitkäjänteinen kestävän kehityksen toiminta, jonka tuloksena esimerkiksi oppilaitoksille myönnettävä ympäristösertifikaatti.

15. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen luonnonvara-alan yksikkö, Saarijärvi
Yksikön opiskelijoiden ympäristötietoisuuden lisääminen ja laadukas ympäristöopetus. Oppilaitosten ympäristösertifikaatti 2009.

16. Pupuhuhdan koulu, Jyväskylä
Ympäristökasvatuksen monipuolinen toteuttaminen ja kehittäminen, jolla koulu on ansainnut Oppilaitosten ympäristösertifikaatin.

17. Saara Susiluoma, Jyväskylä
Maakunnan ympäristökasvatuksen edistäminen esimerkiksi ympäristökasvatuskoulutusta tarjoamalla. Aktiivinen toiminta koulujen ympäristöohjelmien, Vihreän lipun ja Oppilaitosten ympäristösertifikaatin eteen.

18. Satu Lahti, biologian ja maantiedon lehtori, Joutsan lukio/yläkoulu
Pitkäjänteinen ympäristökasvatustyö ja osallistuminen ympäristökasvatuksen maakunnalliseen kehittämiseen.

19. Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Siivouspalvelut / palvelupäällikkö Maritta Kautto. Ympäristövastuullisten palveluiden tarjoaminen sekä välillinen ympäristömyönteinen vaikutus asiakkaisiin.

20. Vaajakummun koulu, Vaajakoski
Kestävän kehityksen ajatukselle rakentuva toimintakulttuuri ja Vihreä lippu -toiminta sekä erilaiset ympäristöhankkeet, joissa oppilaat ja heidän vanhempansa ovat mukana.

21. Vihreää lippua ja Oppilaitosten ympäristösertifikaattia edistävä työryhmä (KYKY:n asettama)
Innostunut ja aikaansaava toiminta Vihreän lipun ja Oppilaitosten ympäristösertifikaatin edistämiseksi maakunnassa.

22. Äänekosken kaupunki/ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen
Ympäristökasvatuksen edistäminen erityisesti koulu- ja ympäristötoimessa. Esimerkillinen osallistuminen Earth Hour -tapahtumaan.

Ympäristökasvatuspalkinto jaetaan jatkossa vuosittain

Palkinnon jakaa Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä (KYKY), joka ohjaa, koordinoi ja kehittää ympäristökasvatusta ja -valistusta maakunnassa. Yhteistyöryhmä on toiminut Keski-Suomen ympäristökeskuksen koolle kutsumana vuodesta 2006 lähtien. Sen toiminnan tuloksia ovat ympäristökasvatuspalkinnon lisäksi Ympäristökasvatus Keski-Suomessa -Internetsivusto (www.ksymparistokasvatus.fi) ja ensi syksyksi suunnitteilla oleva maakunnallinen ympäristökasvatuspäivä.

Ympäristökasvatuspalkinnolla halutaan nostaa esille ansioituneita ympäristökasvatustoimijoita ja hyviä käytäntöjä sekä innostaa ja tukea ympäristökasvatusta tekeviä tahoja. Palkinto jaettiin maailman ympäristöpäivänä 5.6. Palkinnoksi luovuttiin taiteilija Samuli Alosen "Kolkutus" -teos. Palkinto jaetaan jatkossa vuosittain.

Palkinnon saajan valitsi tuomaristo, joka oli koottu KYKYssä mukana olevien organisaatioiden edustajista: Risto Palokangas (Keski-Suomen ympäristökeskus), Päivi Hamarus (Länsi-Suomen lääninhallitus), Heli-Maija Voutilainen (Keski-Suomen museo), Kari Hietaharju (Nuorisokeskus Piispala) ja Arja Lasarov (Koulunmäen koulu, Äänekoski).


Lisätietoja:

Luontokoulunopettaja Kim Suomalainen
Puh. 050 327 5547
kim.suomalainen[a]jkl.fi

Tiedottaja, KYKYn sihteeri Tanja Tuulinen
Keski-Suomen ympäristökeskus
Puh. 040 706 7259
tanja.tuulinen[a]ymparisto.fi


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ota yhteyttä meihin
Copyright © 2007 Servia KotisivutGraphic Design: Clear Vision Design