Soita meille - 214 - 2547 - 142

Soita meille
Koti » Ympäristö » Maailman vähenevät vesivarat

Maailman vähenevät vesivarat

Maapallomme tunnetaan sinisenä planeettana sen sisältämän suuren vesimäärän vuoksi. Suurin osa planeettamme vedestä sijaitsee suolaisissa merissä, makean meren määrä on vain noin 2.5% planeetan vesivaroista. Meret pettävät noin 78% maapallon pinta-alasta, ja kirkas vesi heijastaa sinisen taivaan, luoden illuusion planeetan sinisestä väristä. Kaiken kaikkiaan maapallolla arvioidaan olevan 333 miljoonaa kuutiometriä vettä.

Merien suolaisuus on tapahtunut pitkän ajan kuluessa. Vesi nousee meriin mannerlaattojen välisistä raoista, tuoden mukanaan suolaa ja muita mineraaleja. Veden luontainen haihdunta jättää nämä mineraalit jälkeensä kohoavissa määrin, ja ilmatilaan haihtimankautta noussut vesi puolestaan palaa sateena ja lumena maankamaralle. Tällä hetkellä maapallon merien suolapitoisuus on noin 3.5%, 34 grammaa suolaa yhtä kilogrammaa merivettä kohtaan.

Makea vesi on varastoitunut suurilta osilta pohjavedeksi, jääksi, lumeksi, ja maaperän kosteudeksi, ja vain noin 0.3% makeasta sijaitsee planeetan pinnan vesi muodostumissa, kuten järvissä, joissa, soissa, ja lammissa. Vesialueista makea pohjavesi ja jokivesi ovat ihmisen elinympäristön kannalta tärkeimpiä. Suolainen pohjavesi, ja merivesi ovat sellaisenaan sopimattomia juoma käyttöön, ja monet suurista järvi alueista sijaitsevat vaikea kulkuisilla alueilla. Pienempien järvien vesi määrä ei yleisellä tasolla ole kovinkaan käyttökelpoinen.

Ihmiskuntaa uhkaava vesikriisi

Maailmanlaajuisesti ihmiskuntaa uhkaa vesikriisi, lämpötilojen ja ihmisten määrän nousu vaikuttavat veden kulutuksen määrään. On ennustettu että veden määrän tarve tulee kohoamaan jopa 55% vuoteen 2050 mennessä. Tämä johtuu suurimmiltaan ruuan tarpeen lisääntymisestä, ja jonkin verran energiateollisuuden lisääntyneistä veden tarpeista. Lisääntynyt kulutus aiheuttaa makean veden varastojen tyhjenemistä nopeammalla vauhdilla, kuin ne pystyvät täyttymään luonnollisesti. Tätä vesi katoamaa tapahtuu ympäri maailman, ja kuivuuden lisäksi se aiheuttaa vesivarastojen ylle rakennettujen kaupunkien, kuten Meksiko Cityn, vajoamista veden pinnan laskiessa.

Kovien kausiluontoisten sateiden, ja niitä seuraavien kuivin kausien sijasta vesivarastot tarvitsevat rutiinin omaista kevyempää sadetta, täyttyäkseen kulutuksen tahdissa. Veden vähenemisellä tulee ennustusten mukaan olemaan laajakantoiset vaikutukset ihmiskunnan olotilaan. Ruuan ja juoman puute aiheuttaa väestöjen keskittymistä kaupunkialueille, mikä voi johtaa uusiin sotiin, sekä tartuntatautien nopeampaan leviämiseen. Perinteisten elinkeinojen kadotessa maalta kaupunkiin muuttavat nuoret ovat helppoja uhreja sotaa haastaville radikaali järjestöille.

Kaikki ei ole kuitenkaan menetettyä. Kuivien vuosien uhatessa on tärkeää että valtiot toimivat nopeasti, ja sekä niissä toimivat yhtiöt että yksityishenkilöt ottavat rajoitteet tosissaan, ja noudattavat niitä. Veden tarpeettoman kulutuksen vähentäminen, sekä sen kierrätys ovat tärkeitä ympäristötekoja. Israelin Tel Aviv kaupungin lähellä sijaitseva Shafdan vedenkierrätys laitos takaa 140,000,000 kuutio litraa kierrätettyä jätevettä vuosittain maatalouden ja energiateollisuuden käyttöön. Maassa otetaan uusiokäyttöön 86% viemäriin valuvasta vedestä, luku on maailman suurin, ja kakkosena tulevan espanjan vastaava luku on vain 19%.

Veden kierrätyksen ja käytön vähentämisen lisäksi ongelmaa yritetään ratkaista kehittämällä käyttökelpoisia tekniikoita meriveden muuntamiseksi juomakelpoiseksi. Tällä hetkellä kaikki vallalla olevat tekniikat ovat huomattavasti kalliimpia, kuin makean veden käyttö, joten eivät mahdollisia köyhimmille valtioille, joiden tarve on usein suurin. Sadeveden tarkoituksellinen kerääminen, ja sen säilöminen suuressa mittakaavassa, saattaisi auttaa maailmanlaajuisella tasolla.

Paikallisella tasolla useat meistä voisivat kerätä sadevettä esimerkiksi puutarhan kastelu tarkoituksiin kesäisin, vähentäen näin henkilökohtaista vedenkäyttöään. Muita käyttötarkoituksia sadevedelle voisivat olla vaikkapa auton, tai pihalaattojen pesu. Muita pieniä tekoja ovat suihkun käyttö kylpyammeen sijasta, hanan sulkeminen hampaiden pesun aikana, ja vesi tehokkaiden laitteiden ostaminen seuraavan kerran kun uusit kodinkoneita. Myös suihku päissä on eroja, ja vessanpöntön vedenkulutusta voi vähentää asettamalla esimerkiksi tiiliskiven vesisäiliöön.