Soita meille - 214 - 2547 - 142

Soita meille
Koti » Ympäristö » Suomen järvet

Suomen järvet

Suomi tunnetaankin maailman laajuisesti sen tuhansista järvistä. Nämä järvet ovatkin yksi Suomen suurista ylpeyksistä, joita meidän tulisi varjella. Nämä tuhannet järvet ovat tehneet Suomesta kuuluisan maailmanlaajuisesti ja ovatkin yksi syy siihen, miksi Suomeen halutaan matkustaa. Tarkalleen ottaen Suomessa onkin noin 57 000 – 168 000 järveä, joka tarkoittaa sitä, että Suomessa on maailman toiseksi eniten järviä yhden valtion sisällä. Tämä tarkoittaa myös käytännössä sitä, että melkein kolmasosa maailman järvistä sijaitsee Suomessa. Ainoastaan Kanada voittaa Suomen tässä kilpailussa, nimittäin Kanadan sisällä on yli 900 000 järveä. Hassua kuitenkin on, että Suomen suuresta järvimäärästä huolimatta, Suomessa on vain 15 prosenttia koko maailman järvivedestä. Tämä johtuu siitä, että Suomessa vain joka kymmenes järvi on yli kymmenen hehtaarin kokoinen. Tämä on myös suurimpana syynä sille, että miksi Suomi ei usein pärjää kansainvälisissä järvikilpailuissa. Järvikilpailuihin nimittäin usein lasketaan mukaan vain suuret järvet, joita Suomesta taas ei löydy.

Eli toisin sanoen Suomi on täynnä järviä, mutta vain pieniä sellaisia. Ne ovat kuitenkin Suomen ylpeys, nimittäin neliökilometrejä kohden Suomessa sijaitsee myös kaikkein tiheinten järviä. Tämä loppu 85 prosenttia kuuluu maailman suurimmille järville jotka ovat Kaspianmeri, Baikal, Tanganjijärvi Afrikassa, Yläjärvi Pohjois-Amerikassa, Malawijärvi, Michiganjärvi, Huronjärvi, Victorianjärvi, Garabogazköl ja Iso Karhujärvi. Valitettavasti Suomi ei ylpeydellään kuitenkaan pääse maailman ennätyskirjojen joukkoon. Maailman mittapuulla kun Suomen pikkuiset järvet ovat mitäänsanomattomia. Meille suomalaisille ne ovat kuitenkin suuri ylpeys ja ilonaihe. Suomessa osataankin nauttia näistä järvistä ja jokaisen suomalaisen harrastuksiin kuuluukin järvissä uiminen kesäisin ja joskus jopa talvisinkin avannossa. Jokaisen suomalaisen kesäunelmaan kuuluu myös kesämökki järvenrannalla järvisaunan kanssa.

Miten Suomen järvet ovat sitten syntyneet?

Suomen järvet ovat syntyneet jo miljoonia vuosia sitten, eli noin 13 000 – 10 000 vuotta sitten. Kaikki Suomen järvet ovat syntyneet viimeisen jääkauden mannerjäätikön seurauksena, kun jäätikön reuna on ruvennut vetäytymään Suomen yli Ruotsiin. Mannerjäätikkö aiheutti sulamisellaan sen ensin silottamaan maahan epätasaisuuksia. Nämä epätasaisuudet olivat matalia kuoppia, joista sitten syntyi vettä imeviä järviä. Nämä sulamisvedet huuhtoivat myös kalliomurroksia esille, joista osa sitten jäi järviksi. Tästä huuhdosta huolimatta oikeastaan kaikki Suomen järvet jäivät huomattavan mataliksi ja pieniksi, vaikka kuitenkin tiheiksi. Suomessa tämä aiheuttikin huomattavan määrän pieniä epämuodostumia, joista tulikin tuhansien pienten järvien maa, eli Suomi. Näinä aikoina Suomessa oli kuitenkin vieläkin enemmän järviä kuin nykyään, sillä suuri osa Suomen järvistä on vuosien aikana päässyt soistumaan umpeen. Tämän takia Suomessa on myös todella paljon soita, jotka ovat entisiä järviä. Vastakohtana taas kuitenkin itämerestä kohonnut maa tuo mukanaan jatkuvasti uusia järviä, tarkoittaen käytännössä sitä, että järvien tilanne on jatkuvasti muuttuva. Ihmiset ovat myös itse luoneet omia järviään patoamalla ojia ja näin tehden joista tekojärviä.

Tällä hetkellä Suomen koko pinta-alasta 9,4 prosenttia onkin järvien peitossa. Järvet suurenevat ja pienenevätkin vuoden aikojen ja sateiden mukaan, nimittäin järvet saavat vetensä suurimmaksi osaksi sadevedestä ja sulaneesta jäästä. Tämä onkin suomen suuri rikkaus, mutta se aiheuttaa myös osittain vaikeuksia esimerkiksi liikenneyhteyksissä. Tällöin nimenomaan esimerkiksi keskisuomessa kaikki liikenneyhteydet on tehtävä järviä kiertäen, joka aiheuttaa kiertoreittejä osaan kaupunkeihin. Esimerkiksi Mikkelin ja Tampereen välillä on suuri järvirykelmä, jonka takia näiden kahden kaupungin välille on erittäin vaikeaa suunnitella toimivia liikenne yhteyksiä. Suurempien järvien päälle on kuitenkin saatu suunniteltua erilaisia siltoja, jotka helpottavat huomattavasti liikkumista.